Antroposofi

Antroposofien er grundlagt af Rudolf Steiner (1861 -1925).Rudolf Steiner studerede litteratur, historie og filosofi i Wien og arbejdede en årrække med at redigere Goethes natur-videnskabelige værker og herefter med udgivelsen af Goethes samlede værker (1884 – 1897). I 1891 opnår Steiner en doktorgrad i filosofi for en kritik af Kants erkendelsesteori.


Fra århundredeskiftet til sin død holder Steiner ca. 6.000 foredrag samt skriver bøger og artikler om blandt andet ånd-svidenskab, universets udvikling, ver-denshistorie, lægevidenskab, pæda-gogik, kunst, litteratur, landbrug og religion. Referater af disse foredrag og hans bøger udgør kernen i den antropo-sofiske kulturimpuls.
Læs mere om arbejdet på Goetheanum og den antroposofiske bevægelse her. Den daglige praksis på fx skoler, børnehaver og hjem for udviklings-hæmmede bærer vidnedsbyrd om, hvordan antroposofien virker i praksis.